[Hướng Dẫn] Dùng Winrar tạo file cài đặt Setup exe + Shortcut Desktop + Icon

[Hướng Dẫn] Dùng Winrar tạo file cài đặt Setup exe + Shortcut Desktop + Icon    Blog này mình xin hướng dẫn tạo một file cài đặt phần mềm ho...