Tổng hợp các phần mềm Edit Video

Tổng hợp các phần mềm Edit Video


   Các phần mềm dùng để dựng hình và chỉnh sửa video được hỗ trợ khá đầy đủ và lâu dài....
Hỗ trợ nhiều Plug-in, Plug-in sẽ được bổ xung liên tục.
Tất cả đều có crack đầu đủ.

1. Sony Vegas


Sony Vegas Pro 13.0

2. Adobe


Adobe CC 2020
Adobe CC 2019
Adobe CC 2015
Adobe CS6

Photoshop CS6 Portable
Photoshop CS5 Lite


3. Plug-in

Plug-in After Effect + Sony Vegas

NewBlue Total Fx


4. Chỉnh sửa âm thanh.


Audacity