Tổng hợp các phần mềm Edit Video

Tổng hợp các phần mềm Edit Video


   Các phần mềm dùng để dựng hình và chỉnh sửa video được hỗ trợ khá đầy đủ và lâu dài....
Hỗ trợ nhiều Plug-in, Plug-in sẽ được bổ xung liên tục.
Tất cả đều có crack đầu đủ.
Mật khẩu giải nén: saviba.com

1. Sony Vegas


Sony Vegas Pro 13.0

2. Adobe


Adobe CC 2020
Adobe CC 2019
Adobe CC 2015
Adobe CS63. Plug-in

Plug-in After Effect + Sony Vegas

NewBlue Total Fx

4. Chỉnh sửa âm thanh.


Audacity