Download Plug-in Newton 2, tiện ích cho Adobe After Effect

Download Plug-in Newton 2, tiện ích cho Adobe After Effect
Newton 2 là Plug-ins miễn phí cho Adobe After Effect. Newton 2 là tiện ích mở rộng mô phỏng trọng lực giúp tạo ra những chuyển động thú vị cho vật thể.
Newton 2 có 2 hiệu ứng chủ yếu là dây treo và bong bóng bay. Sử dụng dụng newton 2 bạn có thể tạo ra các vật thể hay dòng chữ có chuyển động thú vị, làm xinh động cho sản phẩm.Xem thêm các Plug-ins khác cho Adobe After EffectNgoài ra Newton 2 có thể mô phỏng hiệu ứng rơi và treo nên rất hữu ích trong làm phim.Tải Newton 2 miễn phí ngay.

Download