Download Bộ Red Giant Trapcode Cho Adobe After Effect

Download Bộ Red Giant Trapcode Cho Adobe After Effect


    Red giant là bộ plug-ins mở rộng cho adobe after effect với kho hiệu ứng khổng lồ. Trong đó hiệu ứng hạt được sử dụng nhiều nhất.

    Với bộ công cụ redgiant, bạn có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

Bộ công cụ redgiant này hỗ trợ After effect từ phiên bản cs6 trở lên.

Tải ngay bộ công cụ Red giant cho Adobe after effect ngay với link google drive siêu nhanh.


Download:
Mật khẩu giải nén: 4taive.com

Red Giant Magic Bullet Suite Download

Red Gaint Effect Suite Download
Red Gaint Trapcode Suite  v13-x64 Download
Red Gaint Trapcode-v12 Download


Xem thêm các Plug-ins khác cho Adobe After Effect